BRILLANDO

01 – Ema Yazurlo Al Ritmo.wav

02 – Ema Yazurlo Danser.wav

03 – Ema Yazurlo – Cosa Vuoi.wav

04 – Ema Yazurlo – Brillando.wav

05 – Ema Yazurlo – Charanguito.wav

06 – Ema Yazurlo – Dicho y hecho remix.wav

07 – Ema Yazurlo – SAN FRANCISCO.wav